30.4.2013 – Jarní kurz Cvičitel jde do finále

Kurz jezdectví Cvičitel se nachýlil ke svému závěru. Na poslední konzultaci 27. a 28. 4.2013 si frekventanti spolu s lektorem V. Čmolíkem zopakovali nejen teoretické okruhy související se zkouškami, ale znovu si vyzkoušeli drezurní úlohu, aby byli ke zkouškám co nejlépe připraveni.

Na základě žádosti zaslané na ČJF byl schválen termín zkoušek pro cvičitele na datum 30. 4. a 1. 5. 2013. Písemná zkouška, jež je součástí teoretické zkoušky, proběhne pro všechny od 9.00 hodin v restauraci Levada na Krakonoši v areálu Jízdárny Mariánské Lázně. Poté následuje zkouška praktická. Předpokládaný konec je v 17,00 hodin.

Rozdělení do skupin proběhlo dle počtu frekventantů, kteří splnili všechny podmínky.

Všichni frekventanti vědí, že musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni (u všeobecné licence – je to předepsaná drezurní úloha a předepsaný parkur, ale také musí prakticky prokázat vedení výcvikové hodiny i znalosti z lonžování koně se začátečníkem).

V teoretické části musí frekventant prokázat znalosti z daného rozsahu učebního plánu – teoretické znalosti tak prokáže zpracováním testu a ústní zkouškou, při které by měl na dané téma přednášet 10 minut.

Úspěšným absolvováním zkoušky získá absolvent osvědčení o odborné způsobilosti Cvičitel jezdectví, jež má celostátní platnost.

Přejeme všem úspěšné ukončení kurzu!

Komise jmenovaná ke zkouškám ČJF:

  • Ing. J. Pecháček
  • Ing. J. Metelka
  • Ing. L. Jandourek
  • V. Čmolík