Členství

Jezdecký klub je tělovýchovná nezisková organizace strukturálně začleněná pod Českou jezdeckou federaci. V současné době sdružuje cca 60 stálých členů včetně dětí a dorostových kategorií. Převaha činnosti spočívá v organizaci jezdeckých závodů, výcviku mladých jezdců, doškolování odborného personálu prostřednictvím vzdělávacího systému ČJF a v zabezpečování účasti svých členů na veřejných závodech v rámci ČR.

Členství v našem jezdeckém klubu je umožněno pouze jezdcům s licencí nebo soukromým majitelům koní, kteří mají své čtyřnohé partnery u nás ustájené.