1.5.2013 – Návštěva Bavorské parforsní společnosti

25. 4. 2013 v odpoledních hodinách jsme přivítali Bavorskou parforsní společnost, která si objednala prohlídku stájí, jezdecké haly, kolotoče a venkovních prostor. Následovala přehlídka plemenných hřebců – skok ve volnosti, při které O. Nágrovi a J. Stebelské asistovaly Karolína Houšková a Zuzana Heinzlová ze 4. JAK a Jana Kovářová ze 3. JAK. Karolína Šimáčková (3. JAK) předvedla drezuru se svým Carussem. Naše poděkování patří i dalším studentům, kteří při této akci ochotně pomáhali (M. Ondřejčková a K. Vydrová – 2. JAK, G. Rigóová – 3. JAK, D. Otava, K. Přibáňová – 4.JAK).