6.2.2015 – Ukončení kurzů cvičitel jezdectví a rozhodčí v jezdectví

V akreditovaném středisku Jezdecké akademie Mariánské Lázně se ve dnech 17. a 18. ledna 2015 konaly zkoušky frekventantů vzdělávacího kurzu Instruktor jezdectví. Svou zkoušku zde úspěšně složilo 15 nových absolventů, kteří zdárně prošli teoretickou, ale i praktickou zkouškou povinnou pro získání osvědčení Instruktor jezdectví. Spolu s těmito absolventy se závěrečných zkoušek zúčastnily 2 frekventantky kurzu Rozhodčí, jež také úspěšně zkoušky před komisí jmenovanou ČJF zdárně zvládly. Zkoušky se konaly v areálu Jezdeckého klubu Mariánské Lázně, hlavním komisařem byl jmenován Ing. Jaroslav Pecháček / prezident ČJF/, dalšími komisaři pak byli Ing. Jan Metelka, Ing. Jan Šíma a pan Vít Čmolík.

Přejeme novým instruktorům i rozhodčím vše dobré.
Za realizační tým Mgr. Hana Zadinová, Jezdecká akademie Mariánské Lázně

Další vzdělávací kurz Instruktor jezdectví a Trenér II.třídy  bude otevřen na podzim 2015. Kurz proběhne od 3. 10. 2015, ukončen bude zkouškami dne 28.- 29. 11.2015 /nejdéle 5. – 6. 12. 2015  Přihlásit se můžete již teď. Přihlášky je potřeba zasílat průběžně na adresu školy jezdeckaakademie@email.cz. Podrobné informace pak budou zájemci o kurz dostávat mailem. Kurz trvá dva měsíce -160 vyučovacích hodin, z nichž 90 hodin je teorie, vyučuje se v prostorách školy v budově Autospektra v Mariánských Lázních a 70 hodin praxe, které se vyučují na jízdárně na Krakonoši v ML, Jezdecký klub ML., vyučuje se přes víkendy po ukončení sportovní sezony.

Podrobné informace o kurzu Instruktor jezdectví najdete zde: http://www.jezdeckaakademie.cz/dalsi-vzdelavani-v-jezdectvi/instruktor-jezdectvi/

Podrobné informace o kurzu Trenér II. třídy najdete zde: http://www.jezdeckaakademie.cz/dalsi-vzdelavani-v-jezdectvi/trener-ii-tridy/