22.3.2013 – Informace z průběhu jarního kurzu Cvičitel jezdectví

Jarní kurz Cvičitel jezdectví v akreditovaném středisku Jezdecké akademie Mar.Lázně je v plném proudu. Frekventanti vzorně docházejí na teoretickou i praktickou část vzdělávácího kurzu.O důležitosti vzdělávání jsou přesvědčeni i na České jezdecké federaci v Praze.Některých předmětů z učebního plánu Cvičitel se lektorsky ujal i pan prezident ČJF pan Ing. Jaroslav Pecháček, který se při výuce zaměřuje na vývoj a historii českého jezdectví, nebo na teorii a didaktiku sportu.V sobotu 16.3. též přednášel pan Ing. Metelka, který frekventanty  seznamuje s právní problematikou,či s bojem proti dopinku.Již dnes je schválená komise pro závěrečné zkoušky tohoto kurzu, kdy pan prezident federace je jejím hlavním komisařem a pan Metelka jedním ze členů.

Jarní kurz se tak blíží ke své polovině,přejeme frekventantům hodně sil.