Conely

Holštýnský valach po Corland (Cor de la Bryere).

PRODÁN v roce 2013.

Skok ve volnosti – 2013

Skok ve volnosti – 2012