Chico

Valach KWPN po otci Armitage (Argentinus).

Prodán v roce 2013.

Skok ve volnosti

Parkur

Děpoltovice – ZL

(spuštění videa může vzhledem k jeho velikosti chvíli trvat)